Mobilny Serwis Wagonowy

Stworzone przez Everrail zespoły serwisowe, wyposażone w mobilną narzędziownie i podręczny magazyn podstawowych części i materiałów eksploatacyjnych tworzą ogólnopolską strukturę umożliwiającą sprawne reagowanie nieprzewidziane sytuacje i problemy eksploatacyjne. W trosce o optymalizację organizacji pracy, czasu i kosztów eksploatacyjnych naszych klientów poza pracami stacjonarnymi wykonujemy czynności utrzymaniowe, naprawcze i towarzyszące operacjom kolejowym bezpośrednio w punktach eksploatacyjnych.

Na mocy właściwych porozumień i uprawnień świadczymy usługi na całej sieci PKP Polskie Linie Kolejowe, na torach ogólnodostępnych i ładunkowych, stacjach rozrządowych i bocznicach przemysłowych.

Usług świadczone w segmencie wagonów kolejowych to m.in.

  • diagnostyka taboru, pomiary parametrów brzegowych
  • kalibracja i regulacja podzespołów, smarowanie
  • uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych
  • usuwanie awarii powstałych w czasie eksploatacji, naprawy powypadkowe
  • planowe naprawy bieżące i okresowe
  • rewizja zestawów kołowych, koordynacja toczenia i obręczowania
  • mycie i czyszczenie
  • malowanie i oklejanie pudeł
  • wymiana i regeneracja podzespołów
  • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją utrzymaniową