Utrzymanie pojazdów trakcyjnych

 

Świadczymy usługi kompleksowego utrzymania pojazdów trakcyjnych dla przewoźników kolejowych, właścicieli bocznic, przedsiębiorstw logistycznych, właścicieli taboru kolejowego i przemysłu.

W oparciu o zasoby klienta lub sieć współpracujących obiektów infrastrukturalnych ofertujemy szeroki pakiet prac przy prewencyjnym i interwencyjnym utrzymaniu pojazdów kolejowych.

Zakres usług świadczonych w segmencie pojazdów trakcyjnych to m.in.:

  • diagnostyka taboru
  • kalibracja i regulacja podzespołów usługi utrzymaniowe I i II poziomu
  • monitorowanie zużycia i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych
  • przeglądy i naprawy bieżące
  • naprawy maszyn i sprzętu do prac torowych
  • montaż systemów elektronicznych i klimatyzacji
  • usługi modernizacji i polonizacji
  • usuwanie awarii powstałych w czasie eksploatacji, naprawy powypadkowe
  • wymiany wózków tocznych i napędnych
  • wymiany i regeneracja podzespołów
  • montaż i serwisowanie urządzeń radiołączności
  • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją utrzymaniową