Utrzymanie Pojazdów Trakcyjnych

Świadczymy usługi kompleksowego utrzymania pojazdów trakcyjnych dla przewoźników kolejowych, właścicieli bocznic, przedsiębiorstw logistycznych, właścicieli taboru kolejowego i przemysłu.

W oparciu o zasoby klienta lub sieć współpracujących obiektów infrastrukturalnych ofertujemy szeroki pakiet prac przy prewencyjnym i interwencyjnym utrzymaniu pojazdów kolejowych.

Zakres usług świadczonych w segmencie pojazdów trakcyjnych to m.in.

 • diagnostyka taboru
 • kalibracja i regulacja podzespołów
 • usługi utrzymaniowe I i II poziomu
 • monitorowanie zużycia i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych
 • przeglądy i naprawy bieżące
 • naprawy maszyn i sprzętu do prac torowych
 • montaż systemów elektronicznych i klimatyzacji
 • usługi modernizacji i polonizacji
 • usuwanie awarii powstałych w czasie eksploatacji, naprawy powypadkowe
 • wymiany wózków tocznych i napędnych
 • wymiany i regeneracja podzespołów
 • montaż i serwisowanie urządzeń radiołączności
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją utrzymaniową